Test: Jak máte chytrého psa?

0
343
[ratings]

Pro odlehčení je tady pro Vás připravený tento test. Příroda dala psům do vínku vyvinutý mozek, dokonalé smysly a velkou učenlivost. Krátce řečeno, udělala z nich vysoce inteligentní tvory, což se projevuje mnoha způsoby. Většina má např. mimořádnou paměť (tahle vlastnost souvisí s jejich vynikajícím čichem). Není výjimkou, že pes, který se ztratí stovky kilometrů od domova, najde cestu zpátky. A mnohokrát se také stalo, že i bez výcviku dokázal vhodně zareagovat na nebezpečí a zachránit lidský život.

Následující otázky Vám napoví, jak je na tom s inteligencí právě Váš pes. Vycházejí z testů lidského IQ. Otázky hodnotí zrakové a sluchové schopnosti psa. Dále test hodnotí jeho chování doma i při kontaktu s lidmi či jinými zvířaty. Mějte ovšem na paměti, že náš test není odborný, a tak z něj nevyvozujte žádné radikální závěry.

U každé otázky vyberte jen jednu odpověď 

Počkejte, až se na vás pes podívá. Předstírejte, že jste si do ruky vzali něco k snědku a dělejte, že jíte.

1-Pes vás upřeně pozoruje, jako byste jedli doopravdy
2-Začne prozkoumávat místo, odkud jste domnělou pochoutku vzali
3-Nejeví žádný zájem
4-Zřejmě si uvědomuje, že všechno je jen”jako”

Co Váš pes udělá, když narazí na plot nebo jinou překážku, kterou nedokáže přeskočit?

1-Rozběhne se podél plotu a hledá, kudy by prošel
2-Pustí z hlavy svůj původní cíl a běží jinam
3-Zkusí se podhrabat nebo se na druhou stranu dostat nějakým jiným způsobem
4-Počká, až ho přenesete

Rozezná Váš pes některá ze slov: večeře, veterinář, postel, na shledanou (v podobě, v jaké je obvykle říkáte). Pokud ano, kolik?

1-Tři nebo čtyři
2-Dvě
3-Jedno
4-Žádné

Jak Váš pes reaguje, když zaslechne, že se v kuchyni připravuje jídlo?

1-Okamžitě přiběhne
2-Přiběhne, jen když má velký hlad nebo je zvědavý
3-Nic nepozná, pokud to neděláte přímo před ním

Váš pes je u dveří a zvenčí zaslechne neznámé zvuky. Jaká je jeho první reakce?

1-Začne štěkat a vrhat se na dveře
2-Nevěnuje jim pozornost
3-Ztiší se a pozorně poslouchá

test

Pokračujte ve čtení článku na stránce 2, kde je pokračování testu a výsledky