Kradené články se na PsiLasku nehodí

0
99
Dost často se stává, že lidé uveřejní článek, který je naprosto bez chyb a zdá se dokonalý. Pak se ale také stává, že stejný článek objevíme jinde, a to většinou na oficiálních stránkách určitého tématu.

 
Tito lidé však nejsou autory, ale pouze kopírují texty a vydávají je za své. Zde se jedná o trestný čin!
Zákon zabývající se autorstvím a jeho zneužíváním („autorský zákon“), můžeme najít ve Sbírce zákonů, který zní: „Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.“ Z tohoto zákona vyplývá, co vše můžeme považovat za dílo. Nejde jen o knihy, sochy či obrazy, ale též o texty v elektronické podobě.

Jak můžeme skončit, když budeme kopírovat-krást? Na základní škole můžeme za zkopírovaný text dostat max. pětku, na střední škole můžeme být neklasifikování z předmětu, na kterém jsme okopírovaný text použili a na vysoké škole za zkopírovanou práci dostaneme vyhazov. 

Použít stejný text však můžeme. Jak na to? Stačí, když dostaneme od autora svolení na daný text. Pak můžeme dílo měnit, rozmnožovat a různě upravovat. Každý můžeme dílo volně používat, pokud je autor 70 let po smrti. Zda máme dílo jen pro osobní užití, smíme např. vypálit CD. Porušením zákona by ale již bylo předání daného CD jiné osobě. V dospělosti takovýmto porušením můžeme dostat pokutu ve výši 150 000 Kč. 

Známe dva způsoby kopírování, které jsou legální a tím je parafráze a citace.

  • Parafrází je myšleno použití textu stejného významu, ale jiné formy, konkrétněji řečeno, můžeme použít stejný text, ale je nutno přepsat ho a použít jiná slova.
  • Citaci můžeme použít tak, že jednoduše větu opíšeme a připíšeme jen číslo, které přijde i na spodní část strany, kam popíšeme, kde jsme danou větu našli. Další možností citace je, že do textu napíšeme jméno autora a „říká“, pak následuje citace.