Psí prosba a modlitba

0
375
[ratings]

Psí prosba

Můj život trvá 10-15 roků. Každé odloučení od Tebe mi působí smutek. Pamatuj – Ty sis mě pořídil!

Dej mi čas, abych pochopil, co ode mě chceš.

Nehněvej se na mě dlouho a za trest mě nezavírej. Ty máš své přátelé a zábavu, já mám jen Tebe.

Povídej si se mnou. I když Tvým slovům úplně nerozumím, stačí mi, když slyším Tvůj hlas.

Důvěřuj mi, nikdy Tě nezklamu.

Uvědom si, že když mě biješ, mohl bych Tě hravě kousnout, ale já to neudělám.

Jestli jsem někdy při práci špatný, dělám chyby, nebo jsem líný, uvaž – třeba mi není dobře nebo jsem unavený.

Starej se o mě, jsem-li starý, i Ty jednou zestárneš.

Buď v mých těžkých chvílích vždycky se mnou. S Tebou je pro mě všechno lehčí.

Až se můj čas naplní, nenech mě trpět. V případě nutnosti skonči mé trápení včas, jen Tě prosím, zůstaň i v téhle chvíli se mnou.

psi prosba a modlitba

Modlitba psa

Jednej se mnou laskavě, můj milovaný pane,

žádné srdce na světě není vděčnější za laskavost

než moje milující srdce.

Nesnaž se zlomit mou duši násilím,

já bych mezi ranami lízal tvé ruce.

Tvá trpělivost a porozumění mne rychleji

naučí dělat věci, které si přeješ.

Mluv se mnou často.

Tvůj hlas je pro mne nejsladší hudba na světě,

jak musíš vědět z divokého mávání mého ocasu,

když zaslechnu Tvoje kroky.

Když je chladno a mokro,

prosím, nech mne uvnitř,

protože já jsem zdomácnělé zvíře, které už není zvyklé na drsné podmínky.

 

Odkaz