Tak Vás znovu vítá Teedy koupili mně košík ale zvládnul jsem to.

Přejít k navigační liště