Yde McGrath

 • Yde McGrath posted an update 1 week, 6 days ago

  Theo quy định của bạn dạng ghi nhớ hợp tác (MOC), phía Nhật Bản chỉ tiếp nhận lao động “kỹ năng đặc định” người Việt sau khi NLĐ đã thực hiện tương đối đầy đủ những thủ tục thiết tha theo quy định pháp luật Việt Nam. Đồng thời mang tên trong “Danh sách xác nhận” đc cấp bởi Bộ LĐTBXH Việt Nam, gồm:

  1. Những lao động được phái cử bởi c&aac…[Read more]

 • Yde McGrath posted an update 1 week, 6 days ago

  Theo quy định của FAN dạng ghi nhớ hợp tác (MOC), phía Nhật Bản chỉ đón nhận lao động “kỹ năng đặc định” người Việt sau khi NLĐ đã tiến hành khá đầy đủ các thủ tục thiết tha theo quy định pháp luật Việt Nam. Đồng thời có tên trong “Danh sách xác nhận” đc cấp bởi Bộ LĐTBXH Việt Nam, gồm:

  1. Những lao động đc phái cử bởi những công…[Read more]

 • Yde McGrath became a registered member 1 week, 6 days ago

Přejít k navigační liště