Kaspersen Bernard

  • 1. Visa kỹ năng đặc định là gì?

    Ban hành từ thời điểm ngày 01/04/2019, visa kỹ năng đặc định Nhật Bản đang biến thành một Một trong những vấn đề đc nhiều lao động kì diệu quan tâm. Có thể nói đây là một tin “cực vui” cho lao động đang làm việc cũng như đang có ý định sang Nhật làm việc. Dưới đây các người sẽ đi khám ph&aacut…[Read more]

  • Kaspersen Bernard became a registered member 3 weeks, 3 days ago

Přejít k navigační liště