Nicholson Kyed

  • 1. Visa kỹ năng đặc định là gì?

    Ban hành từ thời điểm ngày 01/04/2019, visa kỹ năng đặc định Nhật Bản đã biến thành một trong các vấn đề được nhiều lao động khác lạ nhất quan tâm. Có thể nói đây là một tin “cực vui” cho lao động đang làm việc cũng như đang có ý định sang Nhật làm việc. Dưới đây mọi người sẽ đi tò mò về loại…[Read more]

  • Nicholson Kyed became a registered member 2 weeks, 4 days ago

Přejít k navigační liště