Johnston Shore

  • 1. Kem tẩy lông bơ Cleo có hiệu quả trong triệt lông?

    Để sa thải những sợi lông đáng ghét, Cleo sử dụng 3 thành phần là Calcium Hydroxide, Potasium Hydroxide & Thiglycolic acid.

    Có thể FAN không biết, những sợi lông đc làm từ những sợi protein mang tên gọi là keratin. Keratin được liên kết chéo bởi những liên kết cộng hóa trị an…[Read more]

  • Johnston Shore became a registered member 1 month, 3 weeks ago

Přejít k navigační liště