Higgins Troelsen

  • 1.1. Thành phần an toàn và tin cậy cho da

    Vùng da ở nách khá nhạy cảm cho nên khi chọn, fan phải luôn đặt tiêu chuẩn an toàn và tin cậy lên hàng đầu. Bạn cần Để ý đến có những thành phần mà da bạn kích ứng hay không. Ưu tiên thành phầm có chiết xuất từ thiên nhiên, rau của quả thành phần thân thiện với da.

    Các dòng th&ag…[Read more]

  • Higgins Troelsen became a registered member 1 month, 1 week ago

Přejít k navigační liště