Reinkarnace – Jak to vidíte vy?

0
69

Funguje reinkarnace i u zvířat? A existuje vůbec něco takového?

Jistě, existenci reinkarnace jako takové je ochoten připustit pouze ten, kdo nezavrhuje věci mezi nebem a zemí jen proto, že nejsou hmatatelné a logicky vysvětlitelné. Kdo nevěří na prosté náhody, kdo je názoru, že vše má svůj řád a smysl, stejně tak jako život i smrt spolu úzce souvisí, stejně tak, že i zlá věc nám přináší cosi, co v daný okamžik ještě neznáme. Když naši chlupatí přátelé naplní své poslání na tomto světě, běží si dál a nás tu nechávají v slzavém údolí. Nám lidem pomohou otevřít oči, poznat svět z jiného úhlu pohledu a třeba i lépe pochopit sami sebe. A na nás pak je, jak jejich odkaz naplníme, aby se nám vrátili, abychom jejich pohled četli v očích svých příštích miláčků.

Netřeba v tom hledat vědu, někdo má ten dar to tak vnímat, jiný se jen ironicky ušklíbne. Záleží jenom na nás, jaký postoj zvolíme, a zda v nás občas přece jen nezahlodá pochybnost, když se ten náš nový mazlík chová úplně stejně jako jeho předchůdce včetně jeho neobvyklých rituálů a zvyklostí nebo když si nás najde čtyřnohá bytost zcela nečekaně ve chvíli, kdy nám není zrovna nejveseleji…
Jak známo, psy a zvířata vůbec si nevybíráme, ona si nacházejí nás.
Přejme si tedy navzájem samá příjemná a obohacující setkání – pomáhejme si navzájem!