Domácí výchova – výcvik k poslušnosti a ovladatelnosti

0
108

[ratings]


Při lovecké práci musí být u psa ve vhodném poměru vypěstována samostatnost a ovladatelnost. Samostatnost při práci proto, že pes vždy pracuje v terénu vzdálen od svého vůdce a ovladatelnost proto, aby si pes při práci nedělal co on chce, ale co po něm požaduje vůdce.

Výcvik psa

Výcvik psa klade nároky i na cvičitele. Úspěchu ve výcviku dosáhne cvičitel, který je klidný, laskavý, spravedlivý, důsledný a vytrvalý. Při výcviku začínáme s nejjednoduššími cviky a postupně přecházíme ke cvikům složitějším. Zásadou je cvičit pravidelně denně, ne však dlouho (20-30 minut). Cviky je třeba střídat a nepožadovat od psa nesplnitelné výkony. S novým cvikem začínáme až tehdy, zvládl-li pes již dobře cvik předchozí. Důležité je cvik denně opakovat a důsledně od psa vyžadovat jeho dokonalé provedení.

Odměňování a pochvala

Za každý dobře vykonaný a splněný úkon psa pochválíme, případně odměníme pochutinou. Psa trestáme pouze zřídka, a to s rozvahou. Nikdy psa netrestejte surově a zásadně pouze tehdy, pokud jej můžeme potrestat přímo při špatném činu nebo bezprostředně po něm. Jinak pes nepochopí za co byl potrestán.

Výcvik poslušnosti

K výcviku poslušnosti patří cviky: Přivolání psa, posazení, vodění psa na řemenu (vodítku), volné vodění, cvik “Daun!”, plazení, přinášení, chování po výstřelu a odložení psa.

Přivolání psa

Na povel “Ke mně!” nebo dvojitý krátký hvizd píšťalky má pes ochotně a rychle přiběhnout ke svému vůdci a bez dalšího povelu si před ním sednout. Nacvičujeme to tak, že na povel “Ke mně!” přitahujeme psa na dlouhé šňůře k sobě, pochválíme jej a odměníme. To postupně opakujeme i tehdy, když je pozornost psa upoutána jinde. Po ochotném volném přibíhání (bez použití šňůry) psa vždycky pochválíme, nikdy nekáráme nebo netrestáme.

Posazení

Pes si má na povel “Sedni!” nebo na zvednutí ukazováku před cvičitele sednout a sedět tak dlouho, pokud nedostane jiný povel. Nacvičujeme to tak, že stojícího psa uchopíme jednou rukou za obojek, zároveň druhou rukou na bedrech tlačíme psa k zemi. Toto postupně opakujeme. Později stačí na povel “Sedni!” mírné trhnutí vodítkem, nebo když vztyčíme ukazovák.

Vodění psa na vodítku

Výcvik vodění psa na vodítku je velmi důležitý i pro Vaše budoucí fungování, proto mu věnujte patřičnou pozornost. Pes má jít klidně při levé noze vůdce, nemá ho předbíhat ani za ním zaostávat. Při spatření zvěře nebo při střelbě se nesmí na vodítku cukat. Disciplína se zkouší během celých zkoušek, ve chvílích, kdy je pes veden na volně visícím vodítku, a to i tehdy, když vůdce neví, že ho rozhodčí pozorují. Více o chůzi na vodítku se dočtete v článku Tahá Vás pes na vodítku? Odnaučte ho to za 3 týdny!

Zastaví-li vůdce, má si pes sednout, nebo zůstat stát. nejlépe tento cvik nacvičujeme u plotu, u stěny nebo ve vysokém lese, aby si pes zvykl chodit blízko u nohy. Snaží-li se pes o předběhnutí, zároveň s povelem “K noze!” jej přitlačíme ke stěně. Zaostáva-li, dodáváme mu sebedůvěru pochvalou.

Vodění psa volně u nohy

Od předcházejícího se liší v tom, že pes jde volně, nepřivázaný u nohy. Tento cvik učíme psa až tehdy, až chodí perfektně u nohy na řemenu, a to tak, že nenápadně vodítko uvolníme, přičemž opakujeme povel “K noze!”.

Daun

Na povel “Daun!” nebo “K zemi!” si pes musí ihned lehnout tak, aby měl zadní nohy pod sebou, přední natáhnuté dopředu a na nich položenou hlavu (položení hlavy většinou není nutně vyžadováno). Slovní povel nahrazujeme jedním dlouhým hvizdem píšťalky, zdvihnutím paže nebo výstřelem. K tomuto povelu cvičíme psa tak, že pravou rukou na krku a levou na bedrech tlačíme psa za současného opakování slovního povelu “Daun!” nebo “K zemi!”, až pes zaujme správnou polohu. Častějším opakováním pes cvik pochopí. Jako všechny cviky poslušnosti i tento cvičíme na vodítku, aby pes nemohl uniknout z našeho vlivu. Později se od psa vzdalujeme a cvik zkoušíme na větší vzdálenost. Když dosáhneme toho, že pes tento cvik dělá rychle, na každou vzdálenost a v jakékoli situaci, dosáhli jsme klíče k jeho ovládnutí před zvěří.

Plazení

Plazení je pomocný cvik, kterým si vynucujeme větší poslušnost psa. Na povel “Lez!” se musí pes z polohy “Daun!” plazit dopředu. Zdvižení psa bráníme levou rukou a druhou rukou potrháváním vodítka nutíme psa k lezení dopředu. Jak se pes naučí dobře plazit na vodítku, naučíme ho pomocí proutku plazit se volně. Tento cvik je pro psa velmi nepříjemný a namáhavý, a proto plazení můžeme použít i jako trest.

Vycvik poslusnosti zkousky

Přinášení

Je to v převážné míře vrozená vlastnost loveckých psů. Pes má na povel “Přines!” nebo “Aport!” rychle běžet pro hozenou věc, bez váhání ji uchopit, rychle se vrátit a sednout si před cvičitele. Na povel “Pusť!” musí přinesenou věc odevzdat. O tom, jak naučit psa aportovat si přečtěte ve článku Jak naučit psa povel aport nebo přines.

Chování po výstřelu

Pes musí být po výstřelu klidný a čekat na povely svého vůdce. Nejprve psa zvykáme na výstřel ze startovní pistole, později z brokovnice.

Odložení

Od každého loveckého psa se vyžaduje, aby se dal na určeném místě odložit a setrval na něm tak dlouho, dokud pro něj pán nepřijde, nebo ho nezavolá. Při výcviku odkládání psa postupujeme tak, že jej odvedeme na tiché místo a dáme mu rozkaz “K zemi a zůstaň!” nebo “Daun a zůstaň!“, přitom se vzdalujeme, nejprve pouze několik kroků, později dále, až zajdeme do krytu, odkud psa pozorujeme, aby nás neviděl. Když se pes pohne, hned jej okřikneme povelem “Fuj – daun – zůstaň!“. Postupně dobu odložení psa prodlužujeme a kombinujeme se střelbou. Vždy se pro psa vrátíme a odměníme jej pochvalou a pamlskem.

Pokud si odložením psa nejsme jisti, můžeme ho na zkouškách odložit i upoutaného na stopovacím řemeni. Druhý konec řemene přivážeme ke stromu. Řemen leží stočený vedle psa. Pokud se pes vzdálí na dosah řemene, ale neškube s ním a nekouše ho, zkouškou ještě proleze.

Přeju Vám, aby jste měli pohodový výcvik a ještě pohodovější zkoušky.