O nás aneb jak to všechno začalo – PsiLaska.cz jako první komunitní portál pro milovníky psů v ČR

0
128

Komunitní portál PsiLaska.cz byl spuštěn 1.6.2009. Již od počátku se snaží svým uživatelům poskytovat komplexní zázemí spolu s vysokou kvalitou poskytovaných služeb. Z toho důvodu se PsiLaska ke dni 1.2.2010 stala neziskovou organizací pod názvem „PsiLaska.cz – Klub pejskařů a psů  v ČR“  se sídlem v Praze. IČ: 22818863.

 

Naše cíle byly a nadále i zůstavají:·        

 

 • – Ochrana přírody, krajiny, veřejného zdraví a ochrana zvířat proti týrání.
 • – Organizování srazů pejskařů a psů po celé ČR za účelem zkvalitnění péče a přístupu chovaných psů. Z každého srazu jsou na Psilasce k dispozici fotografie, videa ale i články.
 • – Zvyšování počtu aktivních a spokojených psů a pejskařů v ČR. Toho se snažíme dosáhnout častým pořádáním srazů a zapojování uživatelů Psilasky do jejich organizování. Srazy jsou pořádaný po celé České republice, takže každý má šanci se zúčastnit a potkat nové lidi a pejsky.
 • – Organizování psích aktivit a provozování psích sportů na srazech.
 • – Pomoc útulkům v ČR.
 • – Ochrana před záměrným množením psů bez papíru původu a to z důvodu možných genetických vad a tím i zmenšení počtu psů v útulcích.
 • – Zapojování občanské společnosti do problematiky chovu psů.
 • – Získávání finančních prostředků na pomoc útulkům v ČR.
 • – Pomoc při hledání ztracených psů.
 • – Publikační činnost a spolupráce s médii.
 • – Získávání finančních prostředků na provoz občanského sdružení.

 


Aktivity obecně prospěšné organizace směřují k naplňování cílů, nikoliv k vytváření zisku. Pokud bude vytvořen zisk, ze zákona musí být použit ve prospěch plnění hlavních činností. Dary tedy použijeme výhradně na financování našich hlavních aktivit. Mnohé činnosti vykonávají dobrovolníci, avšak některé z nich je nutné zaplatit. V neziskovém sektoru jsou finance důležitým motivačním prostředkem a pravě proto jako nezisková organizace uvítáme jakoukoliv podporu s Vaší strany. Budeme vděční za sponzorské dary věcné, ale i finanční.

 

A zde je číslo učtu ČSOB, kde mužete zasílat Vaše příspěvky:     235416502/0300

 

Abychom věděli, kdo z Vás nám příspěvek zaslal, uvádějte prosím do zprávy pro přijemce své jméno a příjmení + své uživatelské jméno na PsiLasce. Pokud chcete přispět jako anonym, stačí když to napíšete do zprávy. Na základě Vašeho příspěvku Vám přiřadíme hodnost podle následující tabulky:

 

Bronzový Sponzor

Přispěvek nad 50,- Kč

Střibrný Sponzor

Přispěvek nad 200,- Kč

Zlatý Sponzor

Přispěvek nad 400,- Kč

 

 

Daňové zvýhodnění našich dárců

Fyzické osoby (podle § 15 odst. 8 zákona o dani z příjmů)

Fyzické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí-li nejméně 1 000 Kč. Celkem lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Musí tedy jít minimálně o dary převyšující částku 1 000 Kč nebo částku vyšší než 2 % základu daně.

Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmů)

Právnické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 5 % z již sníženého základu daně nebo činí-li nejméně 2 000 Kč. Musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2 000 Kč nebo částku vyšší než 5 % z již sníženého základu daně.

Podrobnější informace najdete v Zákonu o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. Děkujeme všem dárcům, sponzorům a institucím za laskavou podporu a pomoc!!!