Rozdělování výtěžku pro útulky ve výši 43 200 Kč

0
484

Jak bude výtěžek rozdělen, co musí udělat uživatelé PsíLásky a co majitele útulků.

Tak jak jsme společně tento velký výtěžek získali, stejně tak ho i rozdělíme, tedy společnými silami. Upozorňujeme, že bez Vás to všechno nemá smysl, takže i malinká pomoc formou nominování a hlasování je pro nás velkou pomocí jak správně vybrat útulky, které od nás dostanou pomoc.
Toto rozdělování bude probíhat v 5 fázích.

1.    Nominace útulku
2.    Oslovení útulku
3.    Prezentace útulku formou článku
4.    Hlasování pro dané útulky
5.    Rozhodnutí PsíLásky


Rozepíšeme si tedy jednotlivé fáze abychom přesně věděli co nás čeká.


1.    Nominace útulku – zde je úkolem uživatelů na PsíLásce vybrat útulek, který by chtěli podpořit. Vložte tento záznam do Hafopedie, do regionu, kam patří Váš vybraný útulek. Předtím než vložíte útulek, tak se ujistěte, že tam ještě takový záznam není vložen. Je to kvůli duplicitě. Vyplňte požadované políčka a do popisu uveďte co nejvíce informací o daném útulku. Nominovat můžete i více, než jeden útulek. Výběr útulku není nijak omezen a je zde na Vás, pro co se rozhodnete. Hned po schválení útulku Vám na email dorazí potvrzení o přidání útulku do Hafopedie. V tento moment je útulek nominován a bude zařazen do hlasování. Celá nominace bude probíhat od 10.10.2010 do 10.11.2010. Útulky nemusí vkládat zpětný odkaz.

2.    Oslovení útulku – Každý útulek v tabulce nominací musí být osloven. My těmto útulkům rozešleme emaily. Zaroveň i vy můžete pomoct tím, ze útulek oslovíte. Stačí jim napsat email nebo zavolat. Formu kontaktu necháme na Vás. Některé útulky možná ani neuveří, že tuto pomoc opravdu dostanou, tak je právě na Vás, abyste jim pomohli získat část tohoto výtěžku.

3.    Prezentace útulků – Ze zkušenosti víme, že ne každý majitel útulku je počítačově zdatný a možná ani nemá přístup na internet. Proto můžete kontaktovat útulky telefonicky nebo tam osobně zajít a zjistit veškeré informace o útulku, kterému chcete pomoct. Každý útulek, který bude prezentován formou článku na PsíLásce, bude uveřejněn na titulní stránce a zároveň bude preferován při rozhodování, kdo výtěžek opravdu získá. Zde máme první ukázkový článek o útulku. Pečlivě si ho přečtete, abyste věděli, jaké informace se mají v článku o útulku nacházet. Každý hlasující pejskař si na základě článku udělá obraz, jak to v útulku chodí a zda útulek potřebuje pomoc. Výtěžek bude rozdělen pravděpodobně do 3-6 útulků, vše bude záležet na průběhu „soutěže“. Články o útulcích prosím vkládejte sem. Není ani tak důležitý rozsah článku, ale forma, jakou bude útulek prezentován a kolik informací bude článek obsahovat. Tyto prezentace neboli články o útulcích můžete vkládat již během nominací od 10.10.2010 do 10.11.2010

4.    Hlasování pro útulky začne od 15.11.2010 a bude trvat celý měsíc do 15.12.2010. Hlasovat může pouze registrovaný člen PsíLásky a to právě zde. Každý může hlasovat jen pro jeden vybraný útulek. Hlas už pak není možné změnit.

5.    Po ukončení hlasování rozhodnou členové neziskové organizace PsiLaska.cz, které útulky opravdu dostanou naši přízeň a tedy i podporu. Faktory, které budou rozhodovat jsou: Počet hlasů při hlasování, pravdivost informací v článcích (budeme prověřovat) a stějně tak i veškeré informace, které nám formou prezentace dodáte. Obrázky v člancích jsou velkou výhodou. PsíLáska se zavazuje, že výtěžek předá do 1.4.2011 vítězným útulkům.