Re:Re:Ostrava

#26077

tak jako ja nevim jestli chcete, byly tu i namitky