Re:Psí slovní fotbálek

#24392

XENOFOBIE
 Xenofobie znamená doslovně přeloženo “strach z neznámého”. Tento [url=wiki/Strach]strach[/url], obavu, opatrnost mají [url=wiki/Pud]pudově[/url] zakódovanou všichni živočichové. Je to přírodní mechanismus, pomáhající přežít, je to [url=w/index.php?title=Pud_sebez%C3%A1chovy&action=edit&redlink=1]pud sebezáchovy[/url].
Abstraktně se slovo používá jako strach z neznámého, či z cizích věcí. Na rozdíl od pojmu [url=wiki/Rasismus]rasismus[/url] se může vztahovat i k jiným (inteligentním) živočišným druhům.