Re:Psí slovní fotbálek

#24350
Zdeněk Loprasi
Účastník

[b]Konstituce[/b] Je celková tělesná zdatnost jedince,která je dána souborem dědičně založených anatomicko-fyziologických vlastností.Je víceméně neměnná a každému jedinci již daná. Výraz pochází z latinského slova “constituo”, což znamená skládat celek z jednotlivých částí.