Re:Přibehy o psech – od našich pejskaru – cislo 1

#20956

Byl raz jeden psik, který miloval svého pána natolik, že by za něj položil život.