Re:Četli jste?

#28243
Bessa
Člen

[size=4][b]Stanovisko Ústřední komise pro ochranu
zvířat k aplikaci § 135 občanského
zákoníku ve vztahu k ochraně zvířat. Toto stanovisko je k dispozici
na adrese: [url=http://eagri.cz/public/eagri/file/1639/_1639_26040_stanovisko_k_aplikaci__135_obcanskeho_zakoniku.htm]http://eagri.cz/public/eagri/file/1639/_1639_26040_stanovisko_k_aplikaci__135_obcanskeho_zakoniku.htm[/url]
„Obecní úřad má povinnost se o
…toulavé zvíře postarat. Utrácení toulavých nebo opuštěných zvířat po určité
době, např. po uplynutí karantény, zákon nedovoluje, nejde-li o zákonem
stanovený důvod k usmrcení. Náklady spojené s péči o toulavá zvířata nese obec.
Toulavá a opuštěná zvířata nelze usmrtit pouze z toho důvodu, že jsou v útulku
již delší dobu a dosud se nenašel zájemce o tato zvířata. Usmrtit zvíře, ať již
v době úschovy nebo po šesti měsících, kdy se stane majetkem obce, je možné
pouze, pokud je dán některý z důvodů usmrcení, které stanoví zákon na ochranu
zvířat proti týrání v ustanovení § 5 odst. 2. V případě zvířat v útulcích
přichází jako důvod k usmrcení v úvahu zejména slabost, nevyléčitelná nemoc,
těžké poranění, genetická nebo vrozená vada, celkové vyčerpání nebo stáří
zvířete, jsou-li pro další přežívání spojeny s trvalým utrpením. Důvodem
k usmrcení je také bezprostřední ohrožení člověka zvířetem. Nikdo nesmí zvíře
usmrtit bez důvodu.“[/b][/size]